woensdag 28 maart 2018

Je kunt het lezen in mijn ogen

Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken horen mag dat u vaststaat in één Geest en dat u samen, eensgezind, strijd door het geloof in het Evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is het een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Filippenzen 1: 27-28
  • Vaststaan in één Geest
  • Eensgezind strijden door geloof
  • Je in geen enkel opzicht schrik laten aanjagen door tegenstanders
Een paar voorbeelden die hier genoemd worden om me te helpen begrijpen wat Paulus bedoeld met het waardig wandelen van het Evangelie van Christus. Want er wordt verdeeldheid gezaaid, er is strijd, er zijn tegenstanders! 

Soms denk ik, daar heb ik toch niet zoveel mee te maken vandaag, ik doe de was, haal boodschappen, zorg voor een maaltijd en neem tijd om m'n Bijbel te lezen en te bidden. Maar dan bedenk ik ook dat er een enorme hoeveelheid gedachten door mijn hoofd gaan gedurende zo'n, in mijn ogen, eenvoudige dag. En dat is precies de plek waar het allemaal begint! Hoe ik denk over broeders en zusters zal mijn gedrag ten opzichte van hen bepalen. Het standpunt wat in mijn gedachten gevormd wordt ten opzichte van een bepaald onderwerp en welke argumenten ik daarbij bedenk, zal van invloed zijn op de eenheid in de Geest van Christus. En niemand ziet hoe angstig mijn hart is en schrikt van alles wat er in deze wereld, ver weg en dichtbij gebeurd, maar je kunt het lezen in mijn ogen!

Ik heb de Geest van Christus ontvangen, een Geest van liefde, kracht en bezonnenheid, Die mij in staat stelt het Evangelie van Christus waardig te wandelen. In woorden, daden en gedachten.2 opmerkingen: