donderdag 15 maart 2018

Een ontmoeting met Christus

Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. en wat ik verkiezen zal weet ik niet, want ik word door deze twee gedrongen, ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Filippenzen 1:21-24
Christus verkondigen, mensen winnen voor Christus, Christus grootmaken, voor Christus leven, voor Christus sterven! Dat is Paulus! Paulus is niet altijd zo geweest. In een ver verleden was hij erg actief om alles wat nog aan Christus herinnerde uit de weg te ruimen, niets dat hem tegenhield.
Totdat Christus Zichzelf aan hem openbaarde. Dat zette zijn leven op zijn kop. Dat veranderde alles, alles, alles!

Heb ik misschien een ontmoeting met Christus nodig?
Geen opmerkingen:

Een reactie posten