dinsdag 13 maart 2018

Beetje voorzichtig met predikers!

Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen uit welwillendheid. De eerste verkondigen Christus uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatste uit liefde, omdat ze weten dat ik tot de verdediging van het Evangelie ben aangesteld. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigt. Of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Filippenzen 1:15-18
Zolang Christus zuiver gepredikt wordt, maakt Paulus zich niet zo druk over de al dan niet zuivere motieven van de predikers. Het Evangelie werd verspreid en daarover verheugde hij zich, ook nu hij dit schrijft terwijl hij in de gevangenis zit!

Ik leer hier uit dat we best een beetje voorzichtig mogen zijn met mensen die Christus prediken. Anders is het als het Evangelie van Christus verdraaid wordt en er een andere leer verkondigd wordt. Dan veranderd de toon van Paulus' schrijven wel degelijk. Maar als mensen Christus verkondigen en dat doen op een manier waarmee ze mensen voor zich proberen te winnen en anderen af te troeven...Prik er maar doorheen en wees maar blij dat Christus verkondigd wordt! Ja, blijf je daar maar over verblijden! Want het ging niet om Paulus, het gaat niet om jou en mij, maar om Christus!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten