maandag 23 oktober 2017

De maat van droefheid


'Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood, maar God heeft Zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben.
Filipenzen 2:27

Wat een troost is hieruit te putten voor jou die dicht bij een ziekbed van een geliefde staat. God weet precies wat je aan kunt en ontfermd zich niet alleen over de zieke, maar ook over jou! Hij weet precies wanneer de 'maat van droefheid' vol is en zal er voor zorgen dat er nooit onnodig ook maar één druppel aan toegevoegd wordt! Het betekent ook dat God jouw droefheid kent, ervan op de hoogte is, ook daarin ontfermd Hij Zich over jou!


Lees ook deze mooie blog van Ariella!

2 opmerkingen: