zondag 3 april 2016

Mijn huis voelt overvol


Markus 8:36 Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?

Vaak lukt het me wel om het onrecht dat 'armoede' heet op de achtergrond te houden. Met zoveel anderen ren ik achter leuke koopjes aan.

Ik dobbel mee met de soldaten om de aardse bezittingen van Hem die daar bijna naakt aan het kruis hangt... noem mijzelf gezegend als het in mijn schoot geworpen wordt.

Maar de laatste weken wordt ik geconfronteerd met namen en gezichten, lees ik het ene verhaal na het andere, luister ik toespraken die daar over gaan. Mijn huis voelt overvol.

Zal ik straks voor mijn hemelse Bruidegom verschijnen en Hem trots al mijn aardse schatten laten zien? Het komt me belachelijk voor!

Na een preek van een stotterende dominee uit Amsterdam breekt er iets van binnen. Het gaat niet langer meer om de armoede daar buiten, maar om de armoede hier diep van binnen.

En dan gaat het vanzelf. Ik deel met vreugde uit: kleren, boeken, geld, eten, tijd... Maar meer dan ooit hunker ik ernaar om uit te delen van Zijn hart!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten