dinsdag 8 mei 2018

Ik breng het bij God

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Filippenzen2: 3-4
Tja...Ik kan er lang of kort over nadenken, maar ik kom er op geen enkele manier onderuit, wat sta ik zelf nog vaak in het middelpunt van mijn woorden, daden en gedachten. Ik breng het bij God en bid om vergeving, ik vraag of Zijn Geest mijn hart wil veranderen. En zolang ik niet volmaakt ben, zal ik in mijn onvolmaaktheid naar Hem toe blijven gaan.